آب معدنی در کیش در لیست تحریم های جدید آمریکا قرار گرفت

برخی از منتقدان آب معدنی در کیش به این نکته اشاره می‌کنند که مردم ممکن است از مصرف آب بطری‌شده‌ای که از منبع آب شهری است و بدون تصفیه در بطری گذاشته شده است، بی‌اطلاع باشند.

همانطور که در بالا گفته شد، این مورد نیست. اگر منبع محصول آب بطری‌شده یک سیستم آب عمومی باشد و محصول آب بطری‌شده نهایی استاندارد هویت FDA برای آب تصفیه‌شده یا استریل را برآورده نمی‌کند، برچسب محصول باید منبع سیستم آب عمومی را نشان دهد.

آب معدنی، آب بطری | IBWA | آب معدنی بطری آب طبیعی است که حاوی حداقل 250 قسمت در میلیون کل مواد جامد محلول باشد.

آب معدنی با سطح ثابت و نسبت نسبی عناصر معدنی و کمیاب در نقطه خروج از منبع از سایر انواع آب های بطری متمایز می شود. هیچ ماده معدنی را نمی توان به این محصول اضافه کرد.

توجه به این نکته مهم است که آب بطری تصفیه شده “فقط آب شیر در یک بطری” نیست. هنگامی که آب منبع شهری وارد کارخانه آب بطری می شود، چندین فرآیند برای اطمینان از مطابقت با استاندارد تصفیه شده یا استریل نسخه 23 داروسازی ایالات متحده به کار گرفته می شود.

این درمان ها می تواند شامل ازن زنی، اسمز معکوس، تقطیر یا یونیزاسیون باشد. سپس محصول نهایی آب در یک بطری تحت شرایط بهداشتی قرار می گیرد و به مصرف کننده فروخته می شود.

آب گازدار بطری آبی است که پس از تصفیه و جایگزینی احتمالی با دی اکسید کربن، همان مقدار دی اکسید کربنی را که از منبع بیرون آمده بود، دارد.

آب های گازدار بطری ممکن است به عنوان “آب گازدار آشامیدنی”، “آب معدنی گازدار”، “آب چشمه گازدار” و غیره برچسب گذاری شوند.

ArtesianWater , بطری آب | IBWA | آب بطری آب آرتزین/آب چاه آرتزین آب چاهی است که از یک سفره زیرزمینی محصور (لایه ای از سنگ یا ماسه زیرزمینی حاوی آب) که در آن سطح آب در ارتفاعی بالاتر از بالای آبخوان قرار می گیرد، می ریزد.

WellWater، آب بطری | IBWA | آب چاه آب بطری شده، آبی است که از حفره‌ای حفر شده، حفر شده یا به شکل دیگری در زمین ساخته شده است که به سفره آب می‌آید.