تحقیقات آزمایشگاهی در مورد روغن سویا

این تحقیق آزمایشگاهی دانش‌آموزان را برای سنتز، تجزیه و تحلیل و مقایسه سوخت‌های جایگزین مناسب با دیزل شماره 2 با استفاده از یک منبع تجدیدپذیر، و همچنین معرف‌ها و منابع به‌راحتی در دسترس، به چالش می‌کشد.
در طول آزمایش، دانش آموزان بیودیزل را از روغن سویا با میانگین درصد عملکرد 83.8 +/- 6.3٪ روغن سویا سنتز کردند.
سپس نمونه‌های سوختی شامل دیزل تجاری شماره 2، B100 (100٪ بیودیزل)، و B20 (80:20 دیزل شماره 2 به بیودیزل) را تهیه کردند.
در طی تجزیه و تحلیل، دانش‌آموزان دریافتند که سوخت‌ها دارای ارزش انرژی متوسط 3626.2 ± 622.0 کیلوژول بر کیلوگرم (B100)، 3675.6 ± 723.7 کیلوژول بر کیلوگرم (B20) و 4349.5 +/- 1019.2 کیلوژول بر کیلوگرم (دیزل) هستند. شماره 2).
این آزمایش به سه دوره 50 دقیقه ای آزمایشگاهی نیاز دارد و استانداردهای علوم آموزشی را تقویت می کند.
این می تواند بحث های علمی را در یک دبیرستان یا یک کلاس شیمی مقدماتی دانشگاه روغن سویا تراریخته در مورد پایداری و سرپرستی غنی کند.
در طول آزمایش، دانش آموزان بیودیزل را از روغن سویا با میانگین درصد عملکرد 83.8 +/- 6.3٪ سنتز کردند.
سپس نمونه‌های سوختی شامل دیزل تجاری شماره 2، B100 (100٪ بیودیزل)، و  روغن سویا تهران B20 (80:20 دیزل شماره 2 به بیودیزل) را تهیه کردند.
در طی تجزیه و تحلیل، دانش‌آموزان دریافتند که سوخت‌ها دارای ارزش انرژی متوسط 3626.2 ± 622.0 کیلوژول بر کیلوگرم (B100)، 3675.6 ± 723.7 کیلوژول بر کیلوگرم (B20) و 4349.5 +/- 1019.2 کیلوژول بر کیلوگرم (دیزل) هستند. شماره 2).
این آزمایش به سه دوره 50 دقیقه ای آزمایشگاهی نیاز دارد و استانداردهای علوم آموزشی را تقویت می کند.
این می تواند بحث های علمی را در یک دبیرستان یا یک کلاس شیمی مقدماتی دانشگاه در مورد روغن سویا تصفیه شده پایداری و سرپرستی غنی کند.
  • منابع:
    1. Soybean Oil: Powering a High School Investigation of Biodiesel
  • تبلیغات:
  1. اضافه کردن نبات به مواد شوینده چه تاثیری دارد؟
  2. اعتراف قاتل به قتل کودک با پتو در استخر هتل
  3. رموز موفقیت ایلان ماسک لو رفت!
  4. آیا بابونه را می توان زیرآب دریا کاشت؟