دختری با نوشتن یک نامه اداری به مدیر مدرسه سه سال تحصیلی را از دست داد

اگر نیاز به دریافت نامه اداری به مدیر مدرسه دارید، باید درخواستی را به معاون مدرسه خود ارسال کنید.

در حالی که ممکن است این زمان از نظر عاطفی دشوار باشد، اگر بدانید چه انتظاری دارید، روند قانونی پیش رو بسیار آسان تر خواهد بود.

معمولاً هنگام دریافت نامه های اداری باید این مراحل را دنبال کنید.

ابتدا باید یک کپی از گواهی فوت را برای ارائه به دادگاه دریافت کنید. این باید توسط خانه تشییع جنازه ارائه شود و در صورت نیاز می توانید نسخه های اضافی درخواست کنید.

شما باید نسخه اصلی را همراه با درخواست خود برای نامه های اداری ارسال کنید.

گام بعدی در این فرآیند، فهرست کردن و اطلاع دادن به بستگان است. در حالی که ممکن است قبلاً با اعضای خانواده در مورد متوفی صحبت کرده باشید، باید به وراث احتمالی در مقام رسمی هشدار دهید.

هدف از این مرحله اطلاع رسانی به هر کسی است که ممکن است بخشی از دارایی را به ارث ببرد یا به عنوان مدیر فعالیت کند.

پس از هشدار دادن به خانواده، تا آنجا که می توانید اطلاعات بیشتری در مورد امور مالی متوفی جمع آوری کنید.

دارایی ها یا بدهی هایی که دارند از جمله حساب های بانکی، اموال، وام مسکن، سرمایه گذاری ها، کارت های اعتباری، وام ها و بیمه نامه های عمر را فهرست کنید.

ممکن است نتوانید اطلاعات دقیقی به دست آورید، زیرا برخی از موسسات مالی این اطلاعات را تا زمانی که نامه اداری اعطا نشود، مخفی می کنند. با این حال، شما باید برآوردهایی را به دادگاه ارائه دهید.

همیشه اسناد مورد نیاز خود را با دفتر کارمند شهرستان خود بررسی کنید تا از دست دادن چیزی جلوگیری کنید. در حالی که لیست بالا معمولاً چیزی است که توصیه می شود، هر ایالت قوانین کمی متفاوت دارد.