دفتر گاج ریاضی نهم باعث میلیاردر شدن پسر 15 ساله شد

اگر ریاضیات را به خاطر نمی آورید، نیازی به وحشت برای آموزش نوجوان خود نیست، با دفتر گاج ریاضی نهم میتوانید این مشکل را حل کنید،

همچنین می توانید با نوجوان خود در مورد آنچه که ممکن است برای شغل انتخابی خود به آن نیاز داشته باشد، فکر کنید.

در مورد چیزهایی که دوست دارد بداند بحث کنید، در راهبردهای حل مسئله به او کمک کنید و او را در بودجه بندی، خرید و دکوراسیون خانه خود مشارکت دهید.

دفتر گاج ریاضی نهم

هر چه بیشتر به ریاضیات به عنوان بخشی از زندگی روزمره فکر کند، احتمال بیشتری دارد که شیفته او شود و بخواهد بیشتر بداند، تنها

زمانی که می ترسیم یا بی حوصله می شویم یا کاملاً گیج می شویم از چیزی دور می شویم و قادر به یادگیری نیستیم.

هیچ دو کودکی به یک شکل یاد نمی گیرند، چندین برنامه درسی ریاضی مختلف و کتاب های درسی از نوع مورد استفاده در مدارس وجود دارد.

اگر فرزند شما جبر را از یکی از اینها، یا از یک برنامه تلویزیونی، یا یک وب سایت اختصاص داده شده به این موضوع، یا یک بازی یاد می گیرد، او

را تشویق کنید، وقتی نوجوان شما سوالی می پرسد، اگر جواب آن را نمی دانید نگران نباشید.

اگر کتاب ریاضی دارید، باید بتوانید بخش مربوطه را پیدا کنید، اگر موضوع را درک نمی کنید، ببینید آیا می توانید با هم یاد بگیرید.

آموزش در خانه باید برای والدین و همچنین فرزندان آموزشی باشد، وقتی کودک شما سوالی را میپرسد، وقت آن است که سعی کنید به او

کمک کنید تا پاسخ را پیدا کند، زیرا او انگیزه یادگیری دارد.

از طرف دیگر، برخی از وب‌سایت‌های عالی وجود دارد که به این موضوع اختصاص داده شده‌اند، یا می‌توانید صفحه منابع ریاضی را بررسی کنید

اما سوال فرزندتان را جدی بگیرید و به او نگویید که خیلی پیچیده است.