فرش سبد پلاستیکی زیتون در عربستان ممنوع اعلام شد

سبد بازی چیست؟ سبدداری به طور رسمی به عنوان هنر ساختن سبد از طریق بافتن یا قیطاندن قطعات مختلف مواد تعریف می شود و سبد پلاستیکی زیتون نیز به منظور نگهداری از دانه های زیتون استفاده می شود.

این اشیا در هم تنیده شده اند تا آثار هنری و صنایع دستی مختلفی را شکل دهند.

نام های دیگری که به سبد فروشی اشاره دارد عبارتند از: قالیچه سازی، سبد ظروف، دستباف و منبت کاری.

سبد بافی یک مهارت باستانی است که در بین فرهنگ های سراسر جهان رایج بوده است. قدمت آن به دوران گیلگمش و بیشتر قبایل بومی در هر قاره، از آمریکا تا آفریقا برمی‌گردد.

سبدها از چه ساخته شده اند؟ سبدها از هر نوع ماده ای ساخته می شوند که الیافی یا انعطاف پذیر باشد، یعنی همه موادی که می توانند به شکل خم شوند.

این نمونه ها شامل نی، علف، نخ، آتل چوبی و پوست حیوانات و موارد دیگر است.

سبد سازی شامل دو جزء اصلی در بافت است، تار و پود که به تبدیل نخ به پارچه کمک می کند.

نخ های تار طولی هستند و روی دستگاه بافندگی ثابت می مانند. از طرف دیگر، پود افقی است که روی تار و زیر تار وارد می شود.

سه نوع سبد از طریق تکنیک های مختلف سبد سازی به دست می آید. این انواع کلاف، تابیده و بافته می شوند.

سبدهای کلاف دار آنهایی هستند که از تکنیک کویلینگ استفاده می کنند. این سبدها با دوخت کلاف های چمن ساخته می شوند.

این علف ها ابتدا حلقه می شوند. سپس کویل ها دوخته می شوند، در حین دوخت، کلاف ها به شکلی مرتب می شوند تا سبد را ایجاد کنند.

این سبدها برای مواد نرم مانند چمن بهترین هستند زیرا تا کردن و شکل دادن به کلاف ها آسان تر است. مواد سفت به دلیل خطر شکستن یا ترک خوردن، نمی توانند سبدهای سیم پیچی بسازند.

سبدهای تابیده شده برای سطوح پیشرفته تر بافندگی هستند. سبد ریسمانی با استفاده از سه رشته ماده در بافت ساخته می شود.

دنده های پایه سبد به مواد سفت تری مانند پوست سرو نیاز دارند. در قسمت‌های دیگر سبد از مواد الک‌تر استفاده می‌شود که در جهات مختلف بافته می‌شود. بافت در جهت مخالف باعث پیشرفت بیشتر بافت می شود.