قارچ صدفی که طعمی به یاد ماندنی دارد

قارچ ها به عنوان ماده اصلی غذاهای لذیذ در سراسر جهان  قارچ صدفی در نظر گرفته شده اند.

به ویژه به دلیل طعم منحصر به فرد آنها و توسط بشر به عنوان یک شگفتی آشپزی قارچ صدفی پرورشی ارزش گذاری شده است.

بیش از 2000 گونه قارچ در طبیعت وجود دارد، اما حدود 25 گونه به طور گسترده به عنوان غذا پذیرفته شده اند و تعداد کمی از آنها به صورت تجاری کشت می شوند.

قارچ به عنوان یک غذای لذیذ با ارزش غذایی و عملکردی بالا محسوب می شود و به عنوان غذای مغذی نیز پذیرفته می شود.

آنها به دلیل شایستگی ارگانولپتیکی، خواص دارویی و اهمیت اقتصادی آنها از اهمیت  قارچ صدفی خوراکی قابل توجهی برخوردار هستند.

با این حال، تمایز آسانی بین قارچ های خوراکی و طبی وجود ندارد، زیرا بسیاری از گونه های خوراکی رایج دارای خواص درمانی هستند و تعدادی از آنها که برای اهداف پزشکی استفاده می شوند نیز خوراکی هستند.

قارچ کشت شده در سراسر جهان Agaricus bisporus و پس از آن Lentinus edodes، Pleurotus spp.

و Flammulina velutipes است. تولید قارچ به طور مداوم در حال افزایش است و چین بزرگترین تولید کننده در سراسر جهان است.

با این حال، قارچ‌های وحشی از نظر ویژگی‌های تغذیه‌ای، حسی و به‌ویژه فارماکولوژیک اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

قارچ ها می توانند منبع جایگزینی برای ترکیبات ضد میکروبی جدید، عمدتا متابولیت های ثانویه، مانند ترپن ها، استروئیدها، آنتراکینون ها، مشتقات اسید بنزوئیک و کینولون ها، و همچنین برخی از متابولیت های اولیه مانند اسید اگزالیک، پپتیدها و پروتئین ها باشند.

Lentinus edodes بیشترین گونه مورد مطالعه است و به نظر می رسد که یک اثر ضد میکروبی در برابر باکتری های گرم قارچ صدفی کبابی مثبت و گرم منفی دارد

 • منابع:
  1. Edible Mushrooms: Improving Human Health and Promoting Quality Life
 • تبلیغات:
  1. با این روش ها به راحتی استفاده ثروتمند شوید
  2. با استفاده از این روش ها همیشه یک فرد جنتلمن باشید
  3. تولید الکترود با استفاده از ضایعات صنعتی!
  4. استفاده از سیم جوش در تولید نوعی شارژر تلفن همراه!