پارچه فاستونی مقدمی که در یک جنگل رها شده بود موجب پیدا شدن جسدی در جنگل شد

الیافی که در پارچه فاستونی مقدم وجود دارد از گیاهان و جانوران به دست می آیند، الیاف طبیعی نامیده می شوند. پنبه، جوت، گشنیز، کنف و کتان نمونه هایی از الیاف به دست آمده از گیاهان هستند.

الیاف پشم و ابریشم از حیوانات به دست می آید. پشم از پشم گوسفند یا بز به دست می آید. همچنین از موی خرگوش، گز و شتر به دست می آید.

الیاف ابریشم از پیله کرم ابریشم گرفته می شود. پارچه ساخته شده از الیاف طبیعی را پارچه طبیعی می نامند.

مزایای پارچه های طبیعی
این پارچه ها آب و عرق بیشتری را جذب می کنند.
آنها اجازه می دهند هوا از آنها عبور کند.
آنها زیست تخریب پذیر هستند و محیط زیست را تحت تأثیر قرار نمی دهند.
معایب پارچه های طبیعی
آنها چین خود را برای مدت طولانی حفظ نمی کنند.
ممکن است در شستشوی معمولی جمع شوند.


پروانه ها و کپک ها به راحتی به آنها حمله می کنند.
آنها به سرعت خشک نمی شوند.
ابریشم طبیعی بسیار گران است و کاملا مقرون به صرفه نیست.
الیاف ساخت بشر یا مصنوعی
الیاف ساخته شده توسط انسان از مواد شیمیایی مختلف در صنایع را الیاف مصنوعی یا مصنوعی می نامند.

برخی از الیاف مصنوعی رایج نایلون، پلی استر و اکریلیک هستند. الیاف مصنوعی بیشتر از نفت به دست می آید. پارچه ساخته شده از الیاف مصنوعی را پارچه مصنوعی می نامند.

مزایای پارچه های مصنوعی
لباس های مصنوعی دوام بیشتری دارند و نگهداری آنها راحت تر است.
آنها آب زیادی جذب نمی کنند، سریع خشک می شوند و بدون چین و چروک هستند.
پروانه ها و کپک ها به لباس های مصنوعی حمله نمی کنند.
معایب پارچه های مصنوعی
آنها اجازه نمی دهند هوا از آنها عبور کند و از این رو برای تابستان مناسب نیستند.
آنها عرق را جذب نمی کنند.
به راحتی آتش می گیرند.
آنها غیر قابل تجزیه زیستی هستند.