کفش مجلسی شیک زنانه که پای رئیس دیوان عالی کشور بود خبرساز شد

در واقع پوشیدن کفش مجلسی شیک زنانه استاندارد فواید زیادی دارد، اما افرادی در سرتاسر جهان هستند که به دلیل نداشتن کفش مناسب در دسترس، قادر به بهره مندی از این مزایا نیستند.

Soles4Souls این امکان را برای کسانی که بیشتر به کفش مناسب نیاز دارند، می‌دهد تا یک جفت کفش خوب داشته باشند.

با آگاهی از اهمیت کفش مناسب و موفقیت Soles4Souls در دستیابی به این مناطق آسیب‌دیده، ما میزبان کفش‌های محلی برای کمک به این موضوع بودیم.

راندن کفش نه تنها الهام بخش افراد جامعه ما شد تا از یک هدف شایسته حمایت کنند، بلکه به ما یادآوری کرد که چرا کفش مناسب در وهله اول بسیار مهم است.

از بهبود جسمانی تا توانایی شرکت در یک جامعه، کفش‌ها می‌توانند کیفیت زندگی را بهبود ببخشند، از آسیب‌های بیماری جلوگیری کنند، به درمان افرادی که بیماری‌های مزمن پا دارند کمک کنند، حمایت از قوس‌های ناکافی یا پرون شدن بیش از حد را ارائه دهند، خود را ابراز کنند، و فرد را توانمند کنند.

فواید فیزیکی کفش: در اوایل دهه 1900، یک اپیدمی کرم قلابدار در می سی سی پی و دیگر ایالت های روستایی آمریکا رخ داد.

امکانات بهداشتی نامناسب در ترکیب با عدم محافظت از پا باعث می شود که کرم انگلی بتواند خود را به شکلی مانند پیچ ​​چوب پنبه در پا فرو کند.

بیماری شدید پس از عفونت کرم قلابدار با کم خونی که بزرگترین نگرانی سلامتی است، ایجاد می شود. با این حال، یک کمپین بهداشتی آموزشی که اهمیت پوشیدن کفش و امکانات عمومی بهداشتی را تقویت می‌کرد، کمک کرد کرم‌های قلابدار در مناطق آسیب‌دیده تقریباً نامشخص باشند.

در حالی که اپیدمی کرم قلاب دار دیگر در ایالات متحده نگران کننده نیست، امروزه نیاز به کفش مناسب به عنوان راهی برای کاهش خطر برخی بیماری های انگلی و عفونت پا در کشورهای جهان سوم حیاتی است.