کودکی که از میکرومتر داخل سنج میله ای به عنوان تفنگ اسباب بازی استفاده می کرد

کمترین تعداد پیچ در میکرومتر داخل سنج میله ای، مسافتی است که اسپیندل طی کرده زمانی که مقیاس دایره ای در انگشتانه از یک تقسیم عبور کرده است. توسط:

صفر خطا و صفر تصحیح: هنگامی که سندان و دوک در تماس قرار می گیرند، خط مرجع ترازوی خطی باید با صفر مقیاس دایره ای منطبق باشد. در این صورت گفته می شود که میکرومتر خطای صفر ندارد.

اما اگر صفر مقیاس دایره‌ای زیر خط مرجع قرار گیرد، می‌گویند خطای صفر مثبت دارد. اندازه گیری حاصل از نمونه باید در نهایت با این مقدار کم شود.

اگر صفر مقیاس دایره ای بالاتر از خط مرجع باشد، گفته می شود که خطای صفر منفی دارد. اندازه گیری حاصل از نمونه باید در نهایت با این مقدار اضافه شود.

پس از ثبت این اندازه‌ها، نمونه‌ای که قرار است اندازه‌گیری شود، بین سندان و دوک به طور محکم نگه داشته می‌شود. خواندن مقیاس اصلی (MSR) و قرائت دایره ای اندازه گیری و یادداشت می شوند.

سپس مقدار با توجه به خطای صفر بدست آمده تنظیم می شود. اندازه گیری های متعدد نمونه با چرخش جانبی آن انجام می شود. مقدار متوسط ​​به عنوان مقدار نهایی در نظر گرفته می شود.

میکرومتر کاربردهای زیادی دارد، از جمله:

میکرومترها بیشترین کاربرد را در مهندسی و مکانیک دارند، این در تولید صنعتی قطعات متحرک مانند پیستون استفاده می شود که در آن یک اشتباه جزئی در ابعاد می تواند منجر به اجزای نامناسب شود.

برای عملکرد بهینه قطعات سخت افزاری مانند لوله ها و یاتاقان ها، ابعاد دقیق با استفاده از میکرومتر اندازه گیری می شود.

میکرومترهای دیجیتال در حال حاضر در دسترس هستند که اختلافات موجود در موارد دستی را کاهش می دهد.

مزیت اصلی این است که این ابزارها را می توان با ابزارهای سخت افزاری دیگر نصب کرد و اندازه گیری های دقیق را می توان به راحتی انجام داد.